---------


lessons for freedom & power !


1. Для розсилки пошти на NodeJS зазвичай використовують модуль 'nodemailer'.

 const nodemailer = require('nodemailer');

2. Далі потрібно використовувати якийсь поштовий сервер. Наприклад: 'elasticemail' або 'gmail'.

let transporter = nodemailer.createTransport({
  host: 'smtp.gmail.com',
  port: 465,
  secure: true, // use SSL
  auth: {
    user: 'поштова-скринька-на-gmail', // наприклад: example@gmail.com
    pass: 'пароль-поштової-скриньки'
  },
  connectionTimeout: 1 * 60 * 1000
})

3. Прописуємо налаштування.

let transporter = nodemailer.createTransport({
let mailOptions = {
  from: 'Vitaliy ',
  to : 'human@gmail.com',
  subject: 'Nodemailer test',
  text: 'Hello Gmail'
}

4. Відправляємо.

transporter.sendMail( mailOptions, (err, res) => {
  if (err) console.log('Error: ', err)
  else console.log('Email Sent: ', res)
})

5. Також потрібно відкрити доступ до своєї скриньки за цим посиланням: lesssecureapps

6. Увага! При відправці через "gmail" це може не спрацювати.

Тому на початку модуля додай наступний рядок.

process.env.NODE_TLS_REJECT_UNAUTHORIZED = "0";

7. І знов виявив проблему! Через деякий час мій скрипт перестав працювати.

Допомогла інсталяція модуля 'smtp'

npm install smtp


Цього достатньо. Але є також інші реалізації та можлвіть працювати з "gmail" через ( clientId, clientSecret, refreshToken), або через іньші поштові сервери